Wie wij zijn

‘De Pelgrimsweg’ is een startende geloofsgemeenschap die zich richt op het volgen van de Here Jezus Christus. Dit houdt in dat we Jezus woorden en daden serieus nemen. Dat we de geschriften van de bijbel al vragend onderzoeken. We zijn onderweg, ieder op zijn of haar unieke reis in het leven. Wie verder reist en om zich heen kijkt krijgt te maken met een veranderd landschap, obstakels, uitdagingen, vragen en angsten.

De reis van het leven is een vormingsproces wat jou heeft gemaakt tot wie vandaag bent. Dit vormingsproces wat jou tot een uniek mens maakt, krijgt in het volgen van Jezus een helende betekenis. Bij ‘de Pelgrimsweg’ ben je van harte welkom om geïnspireerd en uitgedaagd te worden.

Om samen met andere onderweg te zijn en verdieping te vinden in het leven. Een reis van verwondering.


Even Voorstellen…..


Andries

Lees meer

Andries van Oostenbrugge

Hoi, ik ben Andries van Oostenbrugge. Ik ben 41 en ben getrouwd met Simone. We hebben samen drie prachtige kinderen. Ik ben de oprichter van 'de Pelgrimsweg'. Voor mij persoonlijk is het een hele reis in het geloof en in mijn menszijn geweest.

Het vertrouwen om deze stap te maken heb ik nooit echt gevoeld. Maar het verlangen dat er ooit iets zou gaan ontstaan is wel aanwezig geweest. Met de onvoorwaardelijke liefde van de Vader heeft Jezus mij op 22 jarige leeftijd gevonden. Ik heb daarna veel mogen leren over mijzelf, het leven en de kerk.

Ik heb jaren gediend in de kerk, binnen verschillende activiteiten en als spreker mensen mogen helpen hun geloof inhoud te geven. Het is dan ook heel fijn om te mogen ervaren dat er ruimte is bij mijzelf om samen met anderen onderweg te zijn en inhoud te mogen geven aan het volgen van Jezus. Ik ben dan ook blij en dankbaar voor mijn vrouw Simone die mijn reisgenoot is en voor Jamie mijn vriend en mede oprichter van 'de Pelgrimsweg'.


Simone

Lees meer

Simone van Oostenbrugge - van Oosten

Ik ben Simone van Oostenbrugge - van Oosten.

Mijn leven kent inmiddels 35 jaren. Dankbaar voor mijn man Andries waar ik alweer 15 jaar getrouwd mee ben. We zijn gezegend met 3 prachtige kinderen wat mijn leven zo (heeft) verrijkt ; waar ik op de dag van vandaag zoveel van leer.

De reis achter mij kent veel dieptepunten. Levensthema's zoals; de gebrokenheid in en van mijn kinderjaren. De zoektocht naar veiligheid. Beeldverandering van God/Jezus. Rouw en verlies ervaringen. Niet gezien zijn en jezelf (gaan) zien. Jezus onvoorwaardelijke liefde ontmoeten in je diepste donkere dalen en nog zoveel meer waar ik zeker over zal gaan delen in de pelgrimsweg.

Lange tijd heb ik in de zorg gewerkt met een uitstapje naar een kantoorbaan. Mijn hart gaat uit naar het mens zijn en de interactie met elkaar. Inmiddels heb ik na een lange zoektocht het punt bereikt dat ik 'zwanger' ben van het starten van een eigen bedrijf.

Dankbaarheid vult mijn hart met waar ik nu mag staan en sta. Veel gezien en meegemaakt en het niet opgegeven.  Als medeoprichter van de pelgrimsweg sta ik graag samen. Ga je mee op (ontdekkings)reis? De reis van verwondering.

Er is zoveel meer en er mag zoveel meer ZIJN.


Jamie

Lees meer

Jamie Tanahatoe

Wat mij van jongs af aan al aantrok was het idee van God zijn bestaan. Dit heeft mij nooit kunnen loslaten en me door de jaren heen altijd blijven fascineren.
Zo is er de afgelopen jaren meer ruimte in mij ontstaan om te ontdekken op welke manier ik hier invulling aan wil geven. Deze keer mag ik dit samen met mijn vrouw en kinderen ontdekken.

Ondanks mijn hart al lange tijd uit ging naar God, ervaarde ik jarenlang een rusteloosheid in mijn ziel. De weg die ik daarvoor moest bewandelen was er één van herstel. Ook al had ik Theologie gestudeerd, waardoor ik verstandelijk een heel eind kwam. Mijn gevoel was nog ver weg. Er ontbrak een bepaalde harmonie.
In dit proces van herstel heb ik veel teruggekregen.

Allereerst rust, waar ik zo naar op zoek was. Daarnaast kon ik weer op een vernieuwde manier kijken naar God en daarmee mezelf en de wereld om mij heen.


Carlien

Lees meer

Carlien Tanahatoe

Mijn naam is Carlien Tanahatoe, vrouw van Jamie en samen hebben wij drie prachtige kinderen. Vanuit mijn eigen opvoeding heb ik weinig meegekregen van het geloof. Echter was ik wel altijd nieuwsgierig naar God, hier wist ik tenslotte niets over. Wat is het verhaal precies, wie is Hij? Maar ook: wat houdt geloven eigenlijk in? Toen ik mijn man ontmoette begonnen deze vragen belangrijker te worden.

Dit is alweer tien jaar geleden. Af en toe ging ik weleens mee naar een dienst, dit was niet altijd dezelfde gemeente. Wat ik hierin vooral merkte bij mezelf is dat het me vaak benauwde. Mensen kwamen vrij snel op me af met vragen en het voelde hierin voor mij alsof ik direct een keuze moest maken. Ik ben vanuit mezelf nieuwsgierig, wil ontdekken en ervaren.

Maar soms wel vanaf de zijlijn. Op mijn eigen tempo wat voor mij prettig voelt. Die openheid mistte ik vaak als ik eens een dienst bezocht. Deze ruimte is er bij ‘de Pelgrimsweg’. Je mag gewoon zijn wie je bent. Je welkom voelen, maar vooral ook vragen kunnen stellen of bespreken waar je tegenaan loopt als mens in jou eigen reis. Om dit nu samen met mijn man, Simone & Andries vorm te mogen geven vind ik heel mooi.