Ondersteunen

De Pelgrimsweg wil er zijn voor de ander. Daarvoor willen we naast het organiseren van bijeenkomsten die ons helpen in het verlangen om zelf te groeien. Ook praktisch projecten of personen ondersteunen. Een ander tot steun zijn en zelf iets geven maakt een wezenlijk verschil.

Vaak is er niet veel nodig om een verschil te kunnen maken. Dus naast de tijd en aandacht voor elkaar, willen we materieel iets toevoegen aan het leven van de ander die de ondersteuning kan gebruiken. Omdat we staan voor verbinding en relatie kiezen we ervoor om personen en kleinschaligere projecten te ondersteunen.

Transparantie

Ieder jaar zullen de leden gezamenlijk tot een begroting komen en elk jaar zal er worden afgesloten met een jaarverslag. De eerste periode zal een deel van de giften gebruikt worden voor de benodigde kosten voor de ontwikkeling van ‘de Pelgrimsweg’. Daarnaast willen we met de giften zoveel mogelijk de gekozen
projecten en mensen ondersteunen. De Pelgrimsweg is bezig met het verkrijgen van een ANBI –status. Dit betekent dat je bijdrage belasting aftrekbaar is.