Samenkomsten

Zondagse Samenkomst

Veel mensen erkennen dat zingeving een groot goed is in het leven. Het betekenis kunnen geven aan ons bestaan maakt het leven mooi en de moeite waard. Het ontdekken van die soms complexe realiteit van ons bestaan is een reis op zich. Een reis die soms zwaar en pijnlijk kan zijn. Maar ook verrassende schoonheid in zich heeft.

Bij ‘de Pelgrimsweg’ willen wij samen met jou die verrassende schoonheid ontdekken. En nieuwe betekenissen te kunnen geven aan ons bestaan. In onze ‘zondagse samenkomsten’ hebben we vanuit de christelijke traditie een moment van zang en een woord van inspiratie die jou kan helpen nieuwe betekenissen te kunnen geven aan jouw bestaan. Naast de input van inspiratie vinden wij het belangrijk dat er ruimte is voor jouw verhaal en wat jou bezighoudt in jouw reis. Het is onze intentie om een open sfeer van echtheid te bevorderen.

Verbinding en gebed

Tijdens een Verbinding en gebed moment komen we samen in één van onze huizen. In het samenzijn willen we ons meer bewust worden van onze eenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze eenheid hoef jij niet te bewerken of in stand te houden. Wie zich bewust wordt van zijn of haar eeuwige verbinding met de Vader, Zoon en Geest zal zich meer en meer verbonden voelen door deze genezende realiteit. Uit deze realiteit leer je bidden als een geliefde zoon of dochter van jouw hemelse Papa.

Christus, filosofie en openheid

We komen op een Christus, filosofie en openheid bijeenkomst, samen bij iemand thuis. Hier bespreken we een onderwerp, gegrepen uit het leven. Politiek, psychologie, sex, filosofie, theologie enz. We behandelen vragen en delen onze bevindingen met elkaar. Bijvoorbeeld: Wat is de mens? Wie of wat is God? Hoe zie ik de wereld? De zoektocht naar betekenis in ons bestaan is iets wat diep verankerd zit in ons menszijn. Op deze avonden bespreken we de verhouding tussen Christus en filosofie. Christus vanuit een inclusief perspectief. Het gaat er dan niet om of je naar een kerk gaat, gelovig bent of misschien wel een atheïst bent. Het gaat om mens zijn. We willen elkaar horen en zien voor wie we zijn en waar we ons begeven in de reis van ons leven.

Onderwijs en verdieping

Op een Onderwijs en verdieping avond wordt er door iemand bijbelstudie gegeven. Op deze avonden behandelen we een specifiek onderwerp of bijbelgedeelte. Deze avonden hebben als doel ons meer inzicht te geven in de Bijbel. Wat is de Bijbel? Hoe kan ik de Bijbel goed interpreteren? Welke vertaling is goed? Voor velen is de Bijbel een lastig boek om te lezen. Een fundamentele gedachte in onze benadering van de Bijbel is Christus. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het
die van Mij getuigen Joh. 5:39 Jezus Christus is de lens en het doel waardoor we de Bijbelse geschriften zullen leren interpreteren.