Onze Focus

Wat kun je verwachten bij ‘de Pelgrimsweg’? Waar is de focus op? Wat vinden wij belangrijk?
Bij ‘de Pelgrimsweg’ zijn we op zoek naar het ontwikkelende gesprek tussen God en mensen. Ontwikkelend bedoelen we mee dat het gaandeweg veranderd. Zoals het gesprek tussen een ouder en kind verandert gaandeweg het kind groeit naar volwassenheid. Deze dynamische beweging tussen God en mens, en mensen onderling, noemen we relatie. Door deze dynamiek wordt er vormgegeven aan ons bestaan. We komen als mens niet geïsoleerd, onafhankelijk en volgroeid op deze wereld. Nee, wij mensen worden gevormd door het vermogen om te weerspiegelen en te imiteren. Van baby af aan leren we, door wat we zien en horen. In zekere zin worden we, wat we aanschouwen.

Een gebroken en beschadigde weerspiegeling om na te volgen brengen patronen voort die soms generaties lang worden doorgegeven. Gelukkig kunnen deze patronen door bewustwording en een proces van vernieuwing worden doorbroken. En dit raakt de kern van Jezus Christus menswording. Hij is het perfecte beeld van God, de Vader van alle mensen.

Veel van religie is een projectie van onze percepties van God. En Jezus helpt ons hierbij het vertroebelde zicht op God, onszelf en de wereld om ons heen helder te krijgen. En dat is ‘de Pelgrimsweg’ onze reis van verwondering.
Naast het aspect van mens zijn vinden wij het ook belangrijk om met elkaar een authentieke expressie te zijn van Gods Koninkrijk. Door elkaar lief te hebben. Door om te zien naar onze naaste. Door op te komen voor de zwakke. En waar mogelijk zorg te dragen voor elkaar. Door dagelijks te leren leven als een volgeling van Jezus. En zo het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld die Hij lief heeft.